SELAMAT DATANG DI WEBSITE "YALI" NORI NERUKWI

Ap Yali Sawi on Allah wene waluk

Ap Sawi On Fahet Wene

Injil ano nit nenaknisi atam on wusarek ikwe bulekwe itma heweak isil noruk kwit, enepelek am fug angge enomaliki, enehwelani hweak isil noruk katsama i fam, ketia ap sawi on en homi duhum on en Allah i wusarek ap eke pam hun-hun ale hweak isil noruk. Wene fahet hun-hun ale ire ambiangma siak atuk pamen Allah ele fahet hun-hun ale ire fobik onggo nabelal habelal hwelahuk ale fahet.